Gratis sexfilmpjes

parse( // aanroep om "dailer.template.htm" te parsen # array( # "link" => $templateLink, // in het template bestand word "%[link]% vervangen door de waarde in $templateLink # ) # ); # ###### # Door: Willem de Vries # Voor: Virtual Pc Services # ###### # Changelog: # 1.0 (WdV 7-11-2003): statische functie ombouwen naar object # 1.1 (WdV 13-2-2004): parsen moet ook zonder parameters kunnen # 1.2 (JF 15-2-2004): Set functie toegevoegd om variablen aan template toe te voegen, aaroep: set(variablenaam, value) # 1.3 (JF 24-3-2004): Endless loop bug gefixed, bij openen van template kwam hij bij lege file of file zonder # regeleinde niet bij eof bij lezen van filesize. # 1.4 (WdV 04-3-2005): Nieuwe functie om default-waardes uit een HTML-comment veld te halen. # 2.0 (WdV 09-2-2005): grotendeels herschreven refresh() en parse() routine. Nu 50% sneller! # 2.1 (WdV 15-2-2005): Mogelijkheid om een template aan te maken vanuit een string ipv. een file uit te lezen # 2.2 (WdV 28-10-2005): On-the-fly compressie om geheugen te sparen, kleinere array properties # 2.3 (WdV 15-12-2005): Gebruik van de "TEMPLATE_SEARCH" superglobal om een (relatief) zoekpad op te geven waarin # templates gezocht moeten worden. # 2.4 (WdV: 3-5-2006): bugfix - gebruik geen som-tekens met arrays! ############################################################### function _slashjoin() { $out = array(); foreach(func_get_args() as $param) { if ($param) $out[] = $param; } return preg_replace('#([/]+)#', '/', join('/', $out)); } function _dirlist($str, $regex = '.*') { $out = array(); $dh = (is_dir($str)) ? @opendir($str) : null; while ($dh and $fil = readdir($dh)) { $out[] = _slashjoin($str, $fil); } if ( !$out) return; list($item) = array_values(preg_grep("|$regex|i", $out)); # error_log(__FUNCTION__ . " Matching items for |$regex|"); # error_log(__FUNCTION__ . " Subdirs in $str: " . join('|', $out)); # error_log(__FUNCTION__ . " Found dir '$item'"); return ($item) ? $item : $str; } class Template { var $fn = null; var $filename = null; var $ch = null; var $error = null; var $searchpath = null; var $searchdir = null; var $inf = null; var $def = null; var $me = 'object'; var $vars = array(); function Template($name) { # Compatibility $this->filename =& $this->fn; $this->me = strtoupper(get_class($this)); $this->searchpath = $GLOBALS[$this->me . "_SEARCH"]; if (defined($this->me . "_COMPRESS")) { foreach(array(array('gzcompress', 'gzuncompress'), array('gzdeflate', 'gzinflate')) as $grp) { if (function_exists($grp[0])) { $this->def = $grp[0]; $this->inf = $grp[1]; break; } } } $this->fn = $name; $this->refresh(); } function set($varname, $value = ''){ $this->vars[$varname] = $value; } function get($varname) { return $this->vars[$varname]; } function refresh() { if (!preg_match('/\.([^\.\/\s]+)$/', $this->fn, $found) ) { $this->cached($this->fn); $this->fn = null; $this->error = null; return; } # Implementatie zoekpad $subdirs = preg_split('/([\s]*;[\s]*)/', $this->searchpath); if (! $subdirs) $subdirs = array(''); list($a, $up, $b, $path) = preg_match('/^(([\.]+\/)*)(.+)/', $this->fn, $found) ? $found : array('', '', '', $found[0]); foreach($subdirs as $subdir) { $sub = _slashjoin($up, $subdir); # Wanneer de basis zoekdirectory niet bestaat, dan controleren we nog even # of deze naam niet partieel voorkomt ergens in de boom. Zie functie _dirlist(). if ($subdir and !is_dir($sub)) { $sub = _dirlist(dirname($sub), preg_replace('/([^0-9a-z]+)$/', '', $subdir) ); } $this->searchdir = _slashjoin($sub, $path); $exists = (file_exists($this->searchdir) and filesize($this->searchdir) > 0); if ($exists) { $this->searchpath = $sub; break; } } $readable = ($exists and is_readable($this->searchdir) ); $soort = ($readable) ? filetype($this->searchdir) : ""; if ($readable and $soort == "file") { $this->cached( join('', file($this->searchdir)) ); $this->error = null; } elseif (!$exists) { $this->error( sprintf("'%s' bestaat niet.", $this->searchdir) ); } elseif (!$readable) { $this->error( sprintf("'%s' kan niet worden gelezen.", $this->searchdir) ); } elseif ($exists && $soort != "file") { $this->error( sprintf("'%s' is geen geldig bestand; %s", $this->searchdir, $soort) ); } return; } function error($str) { $text = sprintf('%s %s [in %s]', $this->me, $str, $_SERVER['SCRIPT_NAME']); $this->error = $text; if ($_SERVER['IS_DEVEL'] and $this->error) error_log($this->error); } function parse($vars = array()) { $vars = array_merge($vars, $this->vars); if ($this->searchpath) # Voeg een slash toe aan het einde van het pad - templates verwachten dit! $vars['_searchpath'] = trim(_slashjoin($this->searchpath, ' ')); $match = array(); $repl = array(); foreach(array_keys($vars) as $key){ $match[] = sprintf("/(%%\[%s\]%%)/i", preg_quote($key)); $repl[] = $vars[$key]; } $match[] = '/%\[[^\[\]]+\]%/'; # Catch all $repl[] = ''; return preg_replace($match, $repl, $this->cached()); } function extractData() { $reg = '/<\!--(\s*([^=\s\<\>]+)[\s=]+[\'"]?([^\'"\s\<\>]+))+\s*-->/'; $comment = '/<\!--\s*(.+)\s*-->/'; $fields = '/([^=\s<>]+)[\s=]+([\'\"])?([^\s<>[jumi/homosex/10filmpjes.php]]+)/'; if (! preg_match_all($comment, $this->cached(), $found) ) return false; foreach($found[1] as $line) { preg_match_all($fields, $line, $res); for($i=0; $i < sizeof($res[0]); $i++) { $this->vars[$res[1][$i]] = $res[3][$i]; } } return $this->vars; } function cached($str = null) { if (is_null($str)) { #request $do = $this->inf; return ($this->compressed() and $this->ch) ? $do($this->ch) : $this->ch; } $do = $this->def; $this->ch = ($this->compressed()) ? $do($str, 9) : $str; } function compressed() { return ($this->inf || $this->def); } } # EOF ?> 0) { foreach(array_keys($files) as $tpl) { $t = str_replace('.template.html','',$tpl); $tpls[$t] = new Template($files[$tpl]); } } return $tpls; } function readXML($XMLfile) { $tpl = new Template($XMLfile); return fromXML($tpl->parse()); $data = (file_exists($XMLfile)) ? array_map("trim", file($XMLfile)) : array(); if (! $data) $data = array(); $content = join("", $data); $content = preg_replace('/\<\?.+\?\>/', '', $content); $content = preg_replace('/&/', '&', $content); $struct = fromXML(str_replace('&', '&', $content)); return $struct; } function ad_data($dir) { $configfile = sprintf('%s/%s', $dir, DATA_FILE); if (! file_exists($configfile) ) { error_log("Geen configfile in $dir"); return; } $txt = join('', @file($configfile)); $config = fromXML($txt); if (is_null($config) ) return; $config['dir'] = ( preg_match('/docs(\/.+)$/', $dir, $found) ) ? $found[1] : $dir; # als xml geen 'name' tag heeft dan klopt onderstaande regel dus niet, moet ff fixen nog eens $config['episode'] = ($item = explode('/', $dir) ) ? $item[sizeof($item)-1] : $config['name']; return $config; } function custom_styles($css,$post) { if(!$css) return array(); $out = array(); foreach(array_keys($css) as $style) { $out[$style] = ($post[$style]) ? $post[$style] : $css[$style]; } return $out; } function fontsize($font='Verdana') { $sizes = array( 'Arial' => 11, 'Georgia' => 11, 'Tahoma' => 11, 'Times New Roman' => 11, 'Verdana' => 11, ); return ($sizes[$font]) ? $sizes[$font] : 11; } function fix_url($url,$CGI) { $chk = explode('?',$url); $params = sprintf('p=%s&pi=%s',$CGI['p'],$CGI['pi']); $chk[1] = ($chk[1]) ? sprintf('%s&%s',$chk[1],$params) : $params; return join('?',$chk); } function create_ad($css=array(),$files=array(),$data,$params,$tpl) { $trailer_url = ($data['trailer_url']) ? sprintf('http://%s/?trailer=%s&%s',$data['trailer_url'],$data['episode'],$params) : sprintf('http://%s/?%s',$data['site_url'],$params); $vars = array( 'key' => make_randomkey(10), 'params' => $params, 'site_url' => $data['site_url'], 'site_naam' => $data['site_naam'], 'trailer_url' => $trailer_url, 'trailer_txt' => ($data['trailer_url']) ? 'Trailer' : 'Website', 'episode' => $data['episode'], 'voice_url' => $data['voice_url'], 'datum' => strftime("%e %b %Y",strtotime($data['datum'])), 'tekst' => htmlentities($data['tekst']), 'textsize' => fontsize($css['textfont']), ); return $tpl->parse(array_merge($vars,$files,$css)); } ?>

 

Guys Go Nuts

Guys Go NutsGuys Go Nuts is een website die je echt gezien moet hebben als je een fan bent van homosex. Een kleine omschrijving van deze website zal het voor u meer dan duidelijk maken waar u op de website van kunt genieten. De mannen op deze heerlijke gay site doen mee aan onovertroffen gangbangs. Het is werkelijk niet te geloven. Of het nu in de voetbalkantine of in een nachtclub is, de groepsex op zo’n gay sexparty is werkelijk grenzeloos. Broeken uit en pikken bloot, het is klaar om er een paar kerels anaal flink van langs te geven en als dat ene kontje al bezet is, hebben deze fijne homo’s nog altijd een mond waar ze uiterst goed mee overweg kunnen. Ga naar de website Guys Go Nuts.

Ga naar de films

 

Barebackers - Neuken zonder condoom

BarebackersHeeft u ooit weleens van barebacking gehoord? Voor hen onder u die nog niet weten wat het betekent, het komt erop neer dat mannen elkaar neuken zonder condoom. Onveilige maar daardoor heel spannende homosex. Zonder jasje op de kont kruipen en helemaal los gaan, daar gaat de site Barebackers.nl over. Zo kunt u zien hoe eenzame soldaten in de barakken elkaar uitdagen voor wilde sexspelletjes, waardoor ze uiteindelijk elkaar flink van achteren pakken, uiteraard zonder enige vorm van bescherming om hun pikken. Of studentenfeestjes die drastisch maar toch ongelooflijk lekker uit de hand lopen. Als u eenmaal kennis heeft gemaakt met Barebackers.nl dan weten wij zeker dat u hier regelmatig terug zal komen, met smart uitkijkend naar het volgende geile homofilmpje.

Ga naar de films

 

Trek je Knaap - Jongens trekken voor geld knapen af

Trek je KnaapEigenlijk spreekt de titel van Trekjeknaap al voor zich, maar ik zal u toch het een en ander over de gay sexsite vertellen. Wat u hier te zien krijgt zijn jonge, lekkere kerels die de pikken van andere mannen aftrekken en pijpen tot ze hun zaad rijkelijk zullen gaan spuiten. Geniet van een jonge homofiel met autopech die als bedankje de man die hem te hulp schiet in zijn auto op geweldige wijze met zijn sterke handen klaar trekt. Het zaad zal hier dus rijkelijk vloeien. Of heeft u liever iets met een jonge mannelijke student die bijles krijgt. Gelukkig voor hem heeft hij geen stoffige leraar en dus zal deze hem de fijne kneepjes van het aftrek vak wel even onder de knie brengen. Trek je knaap is een geweldige homo site, waar een ieder die het bezoekt en een echte liefhebber is, meer dan eens aan zijn trekken kan komen.

Ga naar de films

 

Geile knapen

Geile KnapenVeel van de pornosites die u ziet, hebben leuke films maar dan in een relatief slechte kwaliteit. Dat is op Geileknapen.nl echter niet het geval. Hier ziet u gaysexfilms in DVD kwaliteit van geile kerels die elkaar op de meest lekkere manieren proberen te verwennen. Pijpen, anale sex, simpelweg aftrekken tot een orgasme, werkelijk alles komt hier aan bod. Alles is schaamhaarscherp in beeld. Geniet van drie mannen tegelijk en zie elk details duidelijk zichtbaar. Het is genieten geblazen met deze jonge viriele kanjers die ze in alle maten geven en ontvangen, geen maat is hen teveel. Op kantoor, in de kroeg of thuis op de bank, deze knapen experimenteren er lustig op los, en dat alles in top kwaliteit beeld en geluid!

Ga naar de films

 

Schandknaap

SchandknaapZoals de site al zegt, hier staan lekkere jonge schandknapen klaar om je te verwennen! Deze heren kennen geen schaamte. Of het nu met een huisgenoot is of in de gevangenis met een gedetineerde, als die pikken hun mondjes en kontjes maar op zullen vullen zijn ze meer dan tevreden. Schandknaap.nl biedt u een overzicht van wilde, harde homosex waar u van versteld zult staan. De mannen zijn goed gebouwd, jong en uiteraard fors geschapen. Kijkt u gerust eens rond en zie hoe deze strakke kerels zich anaal laten afraggen door hun sexpartners. Ze doen alles voor die flinke lading zaad over hun billen of in hun gezichten. Het is totaal geen schande als u deze site bezoekt want wij kunnen u met zekerheid zeggen dat u zich hier geen moment vervelen zult. Kom binnen en geniet!

Ga naar de films

 

Gay Gloryhole

Gay GloryholeKom snel kijken want dit is een geweldige site kan ik u verzekeren. De jonge en oudere homosexuele mannen op deze website zullen geen kans voorbij laten gaan om een pik die door een gloryhole steekt eens flink af te zuigen. U zult  kunnen kijken naar mannen die bij een benzinepomp stoppen om even te plassen, als er ineens een lul door het tussenschot gestoken wordt. Uiteraard hebben zij wel zin in een hapje en in plaats van naar de snackshop te gaan, nemen ze een flink stuk harde pik in hun mond, met alle gevolgen van dien. Kortom, op GayGloryhole.nl kunt u zien dat er op veel toiletten door het gehele land wel een gloryhole te vinden is. Op deze site zijn er zoveel als mogelijk voor u op een rijtje gezet. Het enige wat u hoeft te doen is klikken, kijken en genieten van één van de allerbeste homo sites die ons mooie landje rijk is.

Ga naar de films

 

Polder Webcamsex

Milf Cams

Chatten met sletten

Homo Webcamsex